دسته: مازندران

معاون مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره زلزله ترکیه با بیان اینکه مشابه آن را در زلزله بم شاهد بودیم، گفت: این زلزله از زلزله سال ۱۹۹۹ ازمیت ترکیه قوی‌تر و منشا آن گسل آناتولی ترکیه بود و عملا منشا این گسل با زلزله‌های رخداده در ایران و به ویژه شهرستان خوی […]