دسته: دیگر رسانه ها

فعال سیاسی اصولگرا بر این باور است که گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور به خاطر عدم برخورداری از پایگاه مردمی و نداشتن هدف ایجابی، نه تنها نمی‌توانند در کنار هم قرار بگیرند، بلکه برای جذب منابع مالی از غرب، در رقابت و به دنبال حذف یکدیگرند.
پاندمی کرونا سه سال پس از گرفتار کردن مردم دنیا هنوز تمام نشده است. بسیاری از مردم با کاهش آمار این بیماری به زندگی عادی برگشته‌اند اما این ویروس چموش هنوز به زندگی با بشر ادامه می‌دهد، آمارهای آن در ایران دوباره افزایشی شده و همچنان آرام و بی‌صدا جان می‌گیرد.