دسته: خراسان جنوبی

مدیر تعاون روستایی خراسان‌جنوبی گفت: اگر بخواهیم اقتصاد پایدار و قوی داشته باشیم و فاصله طبقاتی را در جامعه به حداقل ممکن برسانیم، بهترین راه آن حمایت از شرکت‌های تعاونی و به ویژه حوزه تعاون روستایی است.