روز: سپتامبر 29, 2023

استاندار مازندران با بیان اینکه علامه حسن زاده آملی از دخایر علمی و برکات بزرگ جهان اسلام است، گفت: باید بستر ایجاد گردشگری مذهبی در روستای ایرا فراهم شده و ایرا زادگاه معظم له تبدیل به یک منطقه ویژه فرهنگی و مذهبی شود.