روز: آوریل 25, 2023

معاون بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان گفت: میزان خرید تضمینی گندم در هرمزگان به 13 هزار تن بالغ شده است.
هنرمندان و اساتید خوشنویسی شهرستان ری با برگزاری کارگاه های خوشنویسی با موضوع چله مهدویت و رضوی به خلق آثار هنری پرداختند.