روز: آوریل 22, 2023

رسانه‌های سوریه از تداوم سرقت نفت سوریه توسط اشغالگران آمریکایی و ارسال آن به پایگاه‌های این کشور در عراق خبر دادند.
نسیم خوش عید همیشه با یک خبر خوب پدرانه از راه می‌رسد. خبری که نشان می‌دهد این پدر دلسوز حواسش به همه هست حتی آن‌هایی که در سلول‌های زندان روزگار را طور دیگری می‌گذرانند و شاید بیش از همه برکت عیدی‌اش شامل آن‌ها شود.