روز: آوریل 10, 2023

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف و به ویژه هواداران فوتبال می رساند، درمورد احقاق حقوق باشگاه و منافع هواداران و سهامداران، هیچ مسامحه و اغماضی نخواهد بود.
ثبت تصویر ماهی در عمق 8 هزار متری دریا، شکار لحظه عبور پلنگ نادر و آهوان سر در زباله، از جمله بهترین عکس‌های حیات وحش این هفته را تشکیل می‌دهند.