روز: فوریه 24, 2023

در حین اجرای عملیات حفاری و خاکبرداری در خیابان فردوسی شهر تربت حیدریه خراسان رضوی عصر امروز یک آب انبار تاریخی متعلق به دوره قاجاریه کشف شد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: حاکمیت و دولت سیزدهم عزم جدی برای احیای دریاچه ارومیه دارند.