روز: ژانویه 28, 2023

قانونگذار ایرلندی پارلمان اروپا از رویکرد دوگانه اتحادیه اروپا و بی تفاوتی به کشتار فلسطینی‌ها توسط نظامیان رژیم موقت صهیونیستی انتقاد کرد.
کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد و همکنون شاخص کلی ۱۱۱ که نشان از هوای ناسالم برای گروه های حساس است.