روز: ژانویه 25, 2023

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس گفت: برای توزیع عادلانه آب در حوزه کشاورزی در سطح شهرستان تمام قد ایستادیم.
رئیس شورای اسلامی سی سخت گفت: عزل و نصب شهردار سی سخت فارغ از هرگونه فشار سیاسی بود