کیفیت هوای کلانشهر مشهد ناسالم است

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد و همکنون شاخص کلی ۱۱۱ که نشان از هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد ناسالم است

به گزارش دهقانی پور از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد و همکنون شاخص کلی ۱۱۱ است که نشان از هوای ناسالم برای گروه های حساس است. افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. شایسته است که شهروندان محترم با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به  بهبود کیفیت هوای شهر کمک کنند. پایان پیام/ 

Categories:

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید