پیشران‌های اقتصادی در استان فارس فراهم می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: اولین جلسه کارگروه زنجیره ارزش با هدف مشخص کردن پیشران‌های اقتصادی در استان فارس تشکیل شد.

پیشران‌های اقتصادی در استان فارس فراهم می‌شود

به گزارش دهقانی پور ازشیراز، محسن ربانی زاده گفت:  حسن پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان اولین مجری و راهبر استانی این طرح انتخاب شد.

وی از تعیین تکلیف تعدادی از دستگاه های اجرایی که در کارگروه پیش بینی نشده بودند خبر داد و افزود: در کارگروه زنجیره ارزش استان علاوه بر گروه کاری که در کشور دیده شده است، دستگاه های اجرایی استانی را نیز شامل خواهد شد.

معاون استاندار فارس تاکید کرد: تمامی ادارات استان با توجه به سوابق در مطالعه خوشه های صنعتی و زنجیره های ارزش ضمن شناسایی مدیران توانمند گزینه های پیشنهادی خود را معرفی کنند تا در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود چرا که در گذشته زنجیره ارزش در بخش صنعت، کشاورزی، صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی کردیم به توالی در این گروه کاری مطرح خواهد شد و در این خصوص تصمیم گیری می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اظهار داشت: طرح هایی باید انتخاب شوند که فرصت های نوآورانه، فناورانه و شبکه سازی شرکت های فناور، دانش محور و جامعه نخبگان را مشتمل باشند.

وی ابراز داشت: این طرح ها باید پیشران سرمایه گذاری مشترک، مشارکت و تجمیع سرمایه مردمی و اتکا کمتری به منابع دولتی داشته باشند.

 ربانی زاده با اشاره به اینکه در ساختار موجود علاوه بر تعیین دبیرخانه و ساختار بر اساس بخشنامه 12 دستگاه اجرایی را شامل می شود، افزود: با توجه به مسیر تحول راهبردی استان این پنج شاخص در زنجیره ارزش به صورت مستقل و مجزا اجرا می شوند.

شایان ذکر است با اجرای این حلقه زنجیره ارزش همگرایی مطلوبی میان شاخص های ابرازی بوجود خواهد آمد و ضمن به حداقل رساندن خام فروشی به تبع آورده استان از محل تولیدات صنعتی، تولیدات کشاورزی و ارایه خدمات در بخش های گوناگون ارزش افزوده قابل توجهی برای استان در پی خواهد داشت.

پایان پیام/ ن

Categories:

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید