وزیر آموزش و پرورش: باید از توانمندی خانواده‌ها در مدارس استفاده کنیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید توانمندی خانواده‌ها را در مدرسه بیاوریم و از آن استفاده کنیم؛ این مساله مهمترین اقدام است که علاوه بر مشارکت، شفافیت نیز به وجود می‌آورد.

وزیر آموزش و پرورش: باید از توانمندی خانواده‌ها در مدارس استفاده کنیم

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار سیاسی دهقانی پور، در مورد نقش این وزارتخانه در حکمرانی نوین و اقداماتی که در این راستا انجام گرفته است گفت: باید ابتدا در بحث تدوین کتب درسی، نظر دانش‌آموزان را بگیریم. وی افزود: در بخش تربیت نیز خانواده‌ها را باید به شکلی واقعی درگیر کنیم؛ منظور از درگیر کردن خانواده‌ها این نیست که از آنها وجهی دریافت کنیم. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید توانمندی خانواده‌ها را در مدرسه بیاوریم و از آن استفاده کنیم؛ این مساله مهمترین اقدام است که علاوه بر مشارکت، شفافیت نیز به وجود می‌آورد. پایان پیام/  

Categories:

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید

پیوندها
دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید