فیلم| سفره‌ای به‌نام رقیه خاتون(س) رسم دیرینه مردم اقلید