سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی ارسال شد

سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی ارسال شد

سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی  ارسال شد

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید